Stichting DJIGGER-SHOES
Wij hebben uw hulp hard nodig

Wat is ons doel

Een aantal jaren geleden waren wij in de binnenlanden van Uganda, gelegen in het hart van Afrika. Tot onze ontsteltenis zagen we veel strompelende mensen, zowel kinderen als volwassenen. Zij bleken allemaal last te hebben van djiggers (zandvlooien) met name aan hun voeten, maar ook aan hun handen. Dit leidt tot jeuk en ondraaglijke pijn (zie foto). De besmetting door djiggers is redelijk eenvoudig te bestrijden namelijk door: het geven van voorlichting over hygiëne aan ouders en kinderen omtrent persoonlijke hygiëne en zorg voor de directe omgeving. het behandelen van de djiggers door het verwijderen van de eitjes en de nabehandeling met petroleum en eventueel antibioticum. het verschaffen van schoeisel en sokken tegen sterk gereduceerd tarief. het opleiden van vrijwilligers die de behandelingen kunnen voortzetten en op hun beurt het geleerde aan anderen kunnen doorgeven. Om dit doel te bereiken hebben we de Stichting Djigger-Shoes opgericht. Ons uitgangspunt is dat elke Euro die wij binnenkrijgen in Uganda terechtkomt. De reiskosten van en naar Uganda door de bestuursleden zijn voor eigen rekening. Stichting Djigger Shoes is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ik nodig u uit om verder op deze site ons werk op de scholen te bekijken. U kunt ons werk steunen met een gift:
T +31 70 2112851 M +31 6 28060630 E info@djigger-shoes.nl donateur@djigger-shoes.org T.n.v.: Stichting Djigger-Shoes Bank: NL22 INGB 0004834104 ANBI: 820926474