Stichting DJIGGER-SHOES
Wij hebben uw hulp hard nodig
In 2011 bezochten we ook een school met bovengenoemde naam, deze school bestaat uit verschil- lende gebouwen. Als gevolg van het ontbreken van voldoende water, laat op deze school de hygiëne te wensen over. Handen wassen na toiletbezoek en voor het eten was nauwelijks mogelijk. Het Djigger Project zorgde voor kleine watertankjes bij de toiletten en een grote tank inclusief dak- goten om het regenwater op te vangen. Dit water wordt gebruikt om de omliggende moestuin gronden van de school te besproeien en voor de persoonlijke hygiëne. Drinkwater wordt natuurlijk nog bij de bron opgepompt. Dit alles is in 2011 gerealiseerd. We werden erg hartelijk bedankt door een optreden van de kinderen en alle ouders waren uitgenodigd. De directeur van de school bedankte ons ook namens de “burgemeester” Chieff van het dorp. In de jaren erna zijn 2 vrijwilligers de voeten van de kinderen blijven nakijken op djiggers Als er dan problemen waren communiceerden ze met Thomas onze “ambassadeur” en deze op zijn beurt met oprichtster; Suzan, in Nederland. In 2013 zijn we met z’n drieën, Suzan, Heidi en Annette uit Nederland weer naar Uganda afgereisd om te kijken hoe het er op de scholen aan toe gaat. Op de planning stond dat de vloer van de God’s Gift primary school geplaveid moest worden, om te voorkomen dat de djiggers weer in de voeten van de kinderen kunnen gaan zitten. Ook de dakgoot moest gerepareerd worden. Het kostte de werklui ruim een week om de klus te klaren want alles moet met de hand worden gedaan. Er komt geen machine aan te pas. Er is geen elektriciteit aanwezig, waardoor gebruik van machines dus niet mogelijk is. Een van de wensen is, dat er zonnepanelen op het dak geplaatst gaan worden. Dit is de beste optie, daar er genoeg zonneschijn is, waardoor er voldoende elektriciteit opgewekt kan worden voor de om- liggende huisjes/hutjes, welke ‘s-avonds gebruik kunnen maken van deze stroom. De school en de omliggende huizen zijn dan voorzien van elektriciteit, hierdoor ontstaat dus een “win-win” situatie.

God’s Gift Primary School ligt in Luwero.

T +31 70 2112851 M +31 6 28060630 E info@djigger-shoes.nl donateur@djigger-shoes.org T.n.v.: Stichting Djigger-Shoes Bank: NL22 INGB 0004834104 ANBI: 820926474